укр рос eng
Ми зателефонуємо Залиште ваш
телефонний номер
info@prestige-ic.com.ua Звертайтесь!
Про компанію
Види страхування / ліцензії
Клас страхування Ризики в межах класів страхування  Дата видачі ліцензії
 Клас 1 страхування від нещасного випадку (у тому числі на випадок виробничої травми та професійного захворювання)

22.04.2024

  страхування від нещасного випадку, уключаючи страхування на випадок виробничої травми та професійного захворювання

22.04.2024

 Клас 2 страхування на випадок хвороби (у тому числі медичне страхування)

22.04.2024

  страхування на випадок хвороби

22.04.2024


  медичне страхування

22.04.2024

 Клас 3 страхування наземних транспортних засобів (крім залізничного рухомого складу)

22.04.2024

  страхування наземних транспортних засобів (крім залізничного рухомого складу)

22.04.2024

 Клас 7 страхування майна, що перевозиться [включаючи вантаж, багаж (вантажобагаж)]

22.04.2024

  страхування майна, що перевозиться [уключаючи вантаж, багаж (вантажобагаж)] незалежно від способу транспортування

22.04.2024

 Клас 8 страхування майна від вогню та небезпечного впливу природних явищ

22.04.2024

  страхування майна від вогню та небезпечного впливу природних явищ

22.04.2024

 Клас 9 страхування майна від шкоди, заподіяної градом, морозом, іншими подіями (включаючи крадіжку, розбій, грабіж, умисне пошкодження/знищення майна), крім подій, визначених у класі 8

22.04.2024

  страхування майна від шкоди, заподіяної градом, морозом, іншими подіями (уключаючи крадіжку, розбій, грабіж, умисне пошкодження/знищення майна)

22.04.2024

 Клас 10 страхування відповідальності, яка виникає внаслідок використання наземного транспортного засобу (у тому числі відповідальності перевізника)

22.04.2024

  страхування відповідальності, яка виникає внаслідок використання (експлуатації) наземних транспортних засобів (уключаючи залізничний транспорт), іншої, ніж визначена Законом України “Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів”

22.04.2024


  страхування відповідальності під час перевезень наземним транспортним засобом (уключаючи залізничний транспорт)

22.04.2024

 Клас 11 страхування відповідальності, яка виникає внаслідок використання повітряного судна (у тому числі відповідальності перевізника)

22.04.2024

  страхування відповідальності, яка виникає внаслідок використання (експлуатації) повітряного судна

22.04.2024


  страхування відповідальності під час перевезень повітряним судном

22.04.2024

 Клас 12 страхування відповідальності, яка виникає внаслідок використання водного судна (у тому числі відповідальності перевізника)

22.04.2024 р.

  страхування відповідальності, яка виникає внаслідок використання (експлуатації) водного судна

22.04.2024


  страхування відповідальності під час перевезень водним судном

22.04.2024

 Клас 13 страхування іншої відповідальності (крім визначеної у класах 10, 11, 12)

22.04.2024

  страхування іншої відповідальності перед третіми особами, ніж відповідальність оператора ядерної установки за ядерну шкоду, яка може бути заподіяна внаслідок ядерного інциденту, без обмежень та особливостей, які дають підстави для застосування спрощеного підходу для розрахунку капіталу платоспроможності та мінімального капіталу

22.04.2024

 Клас 14 страхування кредитів

22.04.2024

  страхування кредитів

22.04.2024

 Клас 15 страхування поруки (гарантії)

22.04.2024

  страхування виданих порук (гарантій) та/або прийнятих гарантій

22.04.2024

 Клас 16 страхування інших фінансових ризиків (крім визначених класами 14, 15)

22.04.2024

  страхування інших фінансових ризиків, крім страхування кредитів та поруки (гарантії)

22.04.2024

 Клас 18 страхування витрат, пов’язаних з наданням допомоги (асистанс) особам, які потрапили у скрутне становище під час здійснення подорожі

22.04.2024

  страхування медичних витрат, пов’язаних з наданням допомоги (асистанс) особам, які потрапили в скрутне становище під час здійснення подорожі (поїздки) на території України або за кордон

22.04.2024


  страхування витрат, інших ніж медичні, пов’язаних з наданням допомоги (асистанс) особам, які потрапили в скрутне становище під час здійснення подорожі (поїздки) на території України або за кордон

22.04.2024


 

Ліцензії старого зразку, до переоформлення, яке відбулось 22.04.2024 на підставі пункту 17 Розділу XV Закону України "Про страхування", пункту 7 додатку 3 до Постанови № 199 та на підставі Витягу Національного банку України із Державного реєстру фінансових установ (дата внесення запису до Державного реєстру фінансових установ про переоформлення ліцензії 22.04.2024) щодо переліку фінансових послуг, які може надавати небанківська фінансова установа ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ПРЕСТИЖ", а саме: "Діяльність із страхування (пряме страхування та вхідне перестрахування)":

№ п/п Види страхування  Серія, номер та дата видачі ліцензії Дата переоформлення ліцензії відповідно до нового законодавства та нормативно-правових актів
 1 добровільне страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ

 АЕ №190440 від 21.11.2012 р.

22.04.2024

2 добровільне страхування майна [крім залізничного, наземного, повітряного, водного транспорту (морського внутрішнього та інших видів водного транспорту), вантажів та багажу (вантажобагажу)]

 АЕ №190441 від 21.11.2012 р.

22.04.2024

 3 добровільне страхування відповідальності перед третіми особами [крім цивільної відповідальності власників наземного транспорту, відповідальності власників повітряного транспорту, відповідальності власників водного транспорту (включаючи відповідальність перевізника)]

 АЕ №190442 від 21.11.2012 р.

22.04.2024

4  добровільне страхування наземного транспорту (крім залізничного)

 АЕ №190482 від 24.12.2012 р.

22.04.2024

 5  добровільне страхування від нещасних випадків

 АE №190483 від 24.12.2012 р.

22.04.2024

6  добровільне страхування фінансових ризиків

 AE №190484 від 24.12.2012 р.

22.04.2024

 7 медичне страхування (безперервне страхування здоров`я)

 AE №284167 від 15.10.2013 р.

22.04.2024

8 страхування вантажів і багажу (вантажобагажу)

 AE №284166 від 15.10.2013 р.

22.04.2024

 9 страхування цивільної відповідальності власників наземного транспорту (включаючи відповідальність перевізника)

 AE №284165 від 15.10.2013 р.

22.04.2024

10 страхування медичних витрат

 AE №284168 від 15.10.2013 р.

22.04.2024

 11 обов'язкове страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об'єкти та об'єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного та санітарно-епідеміологічного характеру

 АЕ №641937 від 26.05.2015 р.

22.04.2024

12 обов'язкове страхування відповідальності суб'єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків при перевезенні небезпечних вантажів

 АЕ №641938 від 26.05.2015 р.

22.04.2024

 13 обов'язкове страхування цивільної відповідальності громадян України, що мають у власності чи іншому законному володінні зброю, за шкоду, яка може бути заподіяна третій особі або її майну внаслідок володіння, зберігання чи використання цієї зброї

 АЕ №641939 від 26.05.2015 р.

22.04.2024

14 обов'язкове особисте страхування від нещасних випадків на транспорті

 АЕ №641940 від 26.05.2015 р.

22.04.2024

15 обов'язкове страхування працівників відомчої (крім тих, які працюють в установах і організаціях, що фінансуються з Державного бюджету України) та сільської пожежної охорони і членів добровільних пожежних дружин (команд)

 Розпорядження Нацкомфінпослуг  № 772  від 12.04.2016 р.

22.04.2024

16 обов'язкове страхування майнових ризиків при промисловій розробці родовищ нафти і газу у випадках, передбачених Законом України "Про нафту і газ"

 Розпорядження Нацкомфінпослуг  № 772  від 12.04.2016 р.

22.04.2024

17 обов'язкове страхування предмета іпотеки від ризиків випадкового знищення, випадкового пошкодження або псування

Розпорядження Нацкомфінпослуг № 772  від 12.04.2016 р.

22.04.2024

18 добровільне страхування здоров'я на випадок хвороби

Розпорядження Нацкомфінпослуг  № 773  від 12.04.2016 р.

22.04.2024

19 добровільне страхування кредитів (у тому числі відповідальності позичальника за непогашення кредиту)

 Розпорядження Нацкомфінпослуг №579 від 11.04.2019 р.

22.04.2024

20 добровільне страхування виданих гарантій (порук) та прийнятих гарантій

 Розпорядження Нацкомфінпослуг №579 від 11.04.2019 р.

22.04.2024

21 добровільне страхування сільськогосподарської продукції

 Розпорядження Нацкомфінпослуг №579 від 11.04.2019 р.

22.04.2024

22 обов'язкове особисте страхування медичних і фармацевтичних працівників (крім тих, які працюють в установах і організаціях, що фінансуються з Державного бюджету України) на випадок інфікування вірусом імунодефіциту людини при виконанні ними службових обов'язків

 Розпорядження Нацкомфінпослуг №579 від 11.04.2019 р.

22.04.2024

23 обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності приватного нотаріуса

 Розпорядження Нацкомфінпослуг №579 від 11.04.2019 р.

22.04.2024

24 обов'язкове страхування відповідальності власників собак (за переліком порід, визначених Кабінетом Міністрів України) щодо шкоди, яка може бути заподіяна третім особам

 Розпорядження Нацкомфінпослуг №579 від 11.04.2019 р.

22.04.2024

25 обов'язкове страхування професійної відповідальності призначених органів з оцінки відповідності та визнаних незалежних організацій за шкоду, яку може бути заподіяно третім особам

 Розпорядження Нацкомфінпослуг №579 від 11.04.2019 р.

22.04.2024


Ми використовуємо файли Cookie для поліпшення роботи, персоналізації та підвищення зручності користування нашим сайтом. Продовжуючи відвідувати сайт, ви погоджуєтеся з нашою Політикою конфіденційності.
Детальніше
Прийняти