укр рос eng
Ми зателефонуємо Залиште ваш
телефонний номер
info@prestige-ic.com.ua Звертайтесь!
Новини
Оголошення про проведення конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПРЕСТИЖ» оголошує конкурс з відбору суб’єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності за 2022 рік.

 

Інформація про замовника

Найменування замовника:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПРЕСТИЖ»

Код ЄДРПОУ:

38272117

Місцезнаходження замовника:

03142, м. Київ, вул. Василя Стуса, 35/37

Контакти замовника:

Головний бухгалтер Поєдинок Андрій Миколайович, тел.+380443535145

Дані щодо діяльності та фінансового стану:                

Розміщені у загальному доступі на веб-сайті: https://prestige-ic.com.ua/ua/

 

Інформація про процедуру

Кінцевий строк подання пропозицій:

10 лютого 2022 року 18:00

Дата проведення конкурсу:

11 лютого 2022 року 11:00

Очікувана вартість:

До 150 000,00 UAH з ПДВ

 

Інформація про послугу

Вид послуги:

Проведення обов’язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ «СК «ПРЕСТИЖ» за 2021 рік

 

Завдання з обов’язкового аудиту фінансової звітності:

 1. Аудит і надання аудиторського звіту про надання впевненості щодо річних звітних даних страховика.
 2. Аудиторський висновок (звіту незалежного аудитора) щодо фінансової звітності за 2021 рік, підготовленого відповідно до Вимог до аудиторського висновку, що подаються до Національного Банку України.
 3. Висловлення думки щодо інформації, зазначеної у пунктах 5-9 частини 3 Ст.40-1 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», та перевірка інформації, зазначеної в пунктах 1-4 частини 3 Ст.40-1 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок».

Місце надання послуг:

03142, м. Київ, вул. Василя Стуса, 35/37

Період перевірки:

2021 рік

 Термін надання послуг:

Дата початку надання послуг: з моменту набрання чинності Договору про надання аудиторських послуг.

Термін проведення аудиту за 2021 рік: лютий-квітень 2022 р.

Аудитор призначається для виконання першого завдання з аудиту фінансової звітності щонайменше на 1 рік; строк виконання такого завдання може бути продовжено. При цьому безперервна тривалість виконання завдання з обов’язкового аудиту фінансової звітності для Аудитора не може перевищувати 10 років.

 

 

Учасники мають відповідати наступним вимогам:

 У Конкурсі з відбору суб’єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності, можуть брати участь суб’єкти аудиторської діяльності, які відповідають вимогам, встановленим Законом України «Про аудит фінансової звітності та аудиторської діяльності», зокрема:

 • інформація про суб’єкта аудиторської діяльності внесена до Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес;
 • достатній рівень кваліфікації та досвіду аудиторів і персоналу, який залучається до надання послуг відповідно до міжнародних стандартів: в суб’єкті аудиторської діяльності  за основним місцем роботи має працювати не менше 5 (п’яти) аудиторів із загальною чисельністю штатних кваліфікованих працівників, які залучаються до виконання завдань - не менше 10 осіб, з яких щонайменше дві особи повинні підтвердити кваліфікацію відповідно до  Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» або мати чинні сертифікати (дипломи) професійних організацій, що підтверджують високий рівень знань з міжнародних стандартів фінансової звітності;
 • за попередній річний звітний період сума винагороди від кожного з підприємств, що становлять суспільний інтерес, яким надавалися послуги з обов’язкового аудиту фінансової звітності протягом цього періоду, не перевищувала 15 відсотків загальної суми доходу від надання аудиторських послуг та відсутні обмеження, пов’язані з тривалістю надання послуг цьому підприємству;
 • суб’єкти аудиторської діяльності пройшли перевірку системи контролю якості аудиторських послуг;
 • у суб’єктів аудиторської діяльності наявний чинний договір страхування цивільно-правової відповідальності суб’єкта аудиторської діяльності перед третіми особами, укладений відповідно до вимог чинного законодавства України;
 • не мають фактів подання недостовірної звітності фінансовими установами, виявленими органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, що підтверджена аудиторським висновком суб’єкта аудиторської діяльності;
 • відсутність будь яких претензій, позовів, стягнень, штрафів з боку державних та контролюючих органів, що включає в себе Аудиторську палату України, Раду нагляду за аудиторською діяльністю, Національний банк України, НКЦПФР, Антимонопольний комітет тощо до аудиторської фірми (аудитора) або до її директора і працівників;
 • відповідають іншим вимогам, передбаченим Законом України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»

 

 

Не допускаються до участі в конкурсі суб’єкти аудиторської діяльності, які:

 • не відповідають вимогам Закону України «Про аудиторську діяльність», вимогам Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» відносно проведення обов’язкового аудиту фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес, та цим Умовам;
 • подали до участі в конкурсі документи, що містять недостовірну інформацію;
 • подали до участі у конкурсі пропозицію із порушенням встановлених термінів.

 

Пакет документів для участі у конкурсі повинен містити:

 1. Довідка, складена в довільній формі, яка містить відомості про підприємство (для юридичних осіб):
 • повна назва учасника;
 • код ЄДРПОУ;
 • реквізити (адреса юридична та фактична, тел./факс, контактний телефон, адреса сайту, e-mail);
 • керівництво ( посада, П.І.Б.);
 • банківські реквізити;
 • статус платника податку;
 • короткий опис діяльності підприємства.
 1. Статут або інший установчий документ (зі змінами та доповненнями).
 2. Свідоцтво на аудиторську діяльність, видане Аудиторською Палатою України.
 3. Сертифікат(и) аудитора(ів), який(і) безпосередньо братиме(уть) участь в проведенні аудиторської перевірки та підписуватиме(уть) аудиторський звіт.
 4. Свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів.
 5. Документи, що підтверджують повноваження посадової особи щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів (протокол установчих загальних зборів засновників та наказ/розпорядження про призначення, довіреність/доручення або інші документи, що підтверджують повноваження посадової особи учасника щодо підпису вказаних документів).
 6. «Баланс» та «Звіт про фінансові результати» (для юридичних осіб) або «Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва» (для суб’єктів підприємницької діяльності-фізичних осіб та юридичних осіб – суб’єктів малого підприємництва) за останній звітний період.
 7. Витяг з ЄДР (розширений) аудиторської фірми.
 8. Структуру власності аудиторської фірми.
 9. Витяг з Реєстру платників податку або Свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ (у разі сплати учасником ПДВ); витяг з Реєстру платників єдиного податку або свідоцтво платника єдиного податку (у разі сплати учасником єдиного податку).
 10. Довідка про наявність в штаті підприємства працівників відповідної кваліфікації по спеціальностям.
 11. Лист – гарантія відповідно до форми, викладеної у Додатку 1.
 12. Лист-згода на обробку персональних даних відповідно до форми викладеної у Додатку 2.
 13. Лист-зобов’язання, в якому зазначається цінова пропозиція, строк виконання завдання з аудиту, зобов’язання аудиторської фірми щодо забезпечення якості проведення аудиту, вимог незалежності та конфіденційності.
 14. Довідка в довільній формі та інформація щодо відсутності обмежень надання аудиторських послуг претендентом-суб’єктом аудиторської діяльності, який має право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес, визначених статтею 27 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність».
 

Примітка:

 1. Якщо форми вищезазначених документів, які вимагаються у складі пропозиції не передбачені для Учасника законодавством України, в такому випадку Учасник повинен надати довідку у довільній формі про те, що ці документи не подаються з посиланням на відповідні норми законодавства України.
 2. Усі документи викладаються українською мовою. Усі вищезазначені довідки повинні бути складені на бланку Учасника (у випадку, якщо Учасник такий бланк має), з обов’язковим реєстраційним номером та датою не раніше дати публікації оголошення, містити підпис із зазначенням посади, прізвища, ініціалів уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою (ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством), документація окрім підпису керівника підприємства та печатки (за наявності).
 3. Цінову пропозицію для конкурсу вказувати з врахуванням ПДВ і ціна не повинна перевищувати очікувану вартість закупівлі Замовника. У разі надання пропозицій Постачальником - не платником ПДВ, такі пропозиції надаються без врахування ПДВ..

 

Подати пропозицію можна за адресою: 03142, м.Київ, вул. Василя Стуса,35/37 та/або на електронну пошту info@prestige-ic.com.ua.

У випадку надання документів на електронну пошту, претенденти подають сканокопії оригіналів документів (або копій документів, завірених підписом уповноваженої особи та печаткою (у разі наявності) підприємства, якщо такі копії вимагаються замовником) у форматі PDF, що надаються учасником у складі цінової пропозиції.

Копії документів, що подаються у складі документів для участі у конкурсі, повинні бути належним чином засвідчені.

 

Документи, що надійшли після встановленого строку або подані не в повному обсязі чи з порушенням умов конкурсу, не розглядатимуться.

 

Додаткова інформація про ПрАТ «СК «ПРЕСТИЖ» може надаватися у разі необхідності та відповідно до запиту учасника конкурсу. Всім суб’єктам аудиторської діяльності, які виявлять бажання брати участь у конкурсі, буде надіслано тендерну документацію, яка розкриває інформацію про діяльність підприємства та містить завдання з обов’язкового аудиту фінансової звітності, листом на вказану учасником електронну пошту.

 

Про результати конкурсу повідомимо всіх учасників, що брали участь, листом електронною поштою не пізніше 18 лютого 2022 р.

Порядок проведення конкурсу з відбору суб’єктів аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ «СК «ПРЕСТИЖ», 113 kB.

 

Ми використовуємо файли Cookie для поліпшення роботи, персоналізації та підвищення зручності користування нашим сайтом. Продовжуючи відвідувати сайт, ви погоджуєтеся з нашою Політикою конфіденційності.
Детальніше
Прийняти