укр рос eng
Ми зателефонуємо Залиште ваш
телефонний номер
info@prestige-ic.com.ua Звертайтесь!
Страхові поняття та терміни
Страхові поняття літера А

АВАРІЙНИЙ КОМІСАР (average adjuster) — фахівець,  який  за   дорученням  страховика  (іноді  із  залученням  експерта — сюрвсйєра) визначає причину, характер і розмір збитків і видає аварійний сертифікат (переважно – у страхуванні транспортних ризиків). На нього може покладатись участь у проведенні превентивних заходів, а також ліквідації наслідків страхового випадку. Іноді страховик може доручати аварійному комісару розгляд ретензій страхувальника.

 

АВАРІЙНИЙ  СЕРТИФІКАТ  (survey-report)  —  документ,  выдаваемый страхователю или другому "заинтересованному" лицу аварийным комиссаром или другим уполномоченным представителем страховщика на основании результатов осмотра поврежденного имущества. В аварийном сертификате фиксируются возможные причины, характер и размер ущерба, вызванного страховым случаем.. Аварийный сертификат является для страхователя основанием для предъявления претензии страховщику. Однако аварийный сертификат не может рассматриваться как безусловное доказательство ответственности страховщика.

 

АВАРІЯ  В  МОРСЬКОМУ  СТРАХУВАННІ  (average in marine insurance) — збиток, завданий  судну, вантажу й фрахту під час морських перевезень. Такі аварії поділяються на загальні і часткові. Збитки, завдані загальною аварією, поділяються між судном, вантажем і фрахтом. При частковій аварії збитки відносяться на того, хто відповідальний за її виникнення, або на потерпілого.

 

АВІАЦІЙНЕ  СТРАХУВАННЯ  (aviation  insurance)  —  страхування  ризиків,  пов'язаних із використанням авіаційної та космічної техніки. Іноді страхування космічних ризиків виділяється в окремий вид. До авіаційного страхування входить: страхування літаків, вертольотів та іншої авіаційної техніки від пошкодження й знищення; страхування відповідальності перед пасажирами і третіми особами за шкоду, заподіяну їх здоров'ю та майну; страхування відповідальності власників повітряних суден як роботодавців; страхування власників аеропортів; страхування втрати прибутку внаслідок неможливості експлуатувати авіаційні транспортні засоби в результаті аварії тощо.

 

АВТОМОБІЛЬНЕ  СТРАХУВАННЯ (motor insurance) - страхування авто- і  мототранспортних засобів, а також водіїв і пасажирів. У сферу автомобільного страхування включається страхування громадянської відповідальності власника автотранспортного засобу за шкоду, заподіяна життя, здоров'ю або майну третіх осіб у зв'язку з експлуатацією автомобіля або мотоцикла як джерела підвищеної небезпеки (у більшості країн носить обов'язковий характер).

 

АДЕНДУМ (addendum) — документ, який є додатком до страхового договору. В адендумі зазначаються зміни в умовах страхування.

 

АДЖАСТЕР  (adjuster) – фізична  або  юридична  особа,  представник  страхової  компанії  для  вирішення питань щодо претензій страхувальника за страховим випадком. Аджастер оцінює факти страхової події, складає експертний висновок для страховика, здійснює функції аварійного комісару.

 

АКВІЗИЦІЯ (acquisition)  — укладення нових договорів страхування. Вважається, що аквізиційна діяльність нормальна, коли кількість нових договорів страхування перевищує число договорів, за якими закінчився термін дії.

 

АКТИВИ СТРАХОВИКА (insurer's assets) — кошти  страховика,  що інвестовані  в цінні папери, придбану нерухомість, інші матеріальні цінності, розміщені на рахунках у банках. Джерелами цих коштів є статутний фонд, страхові резерви та інші пасиви. Від величини й структури Активів страховика залежить його платоспроможність.

 

АКТ ПРО НЕЩАСНИЙ ВИПАДОК (accident report form) — документ,  який  складається адміністрацією і комітетом професійної спілки підприємства чи установи, якщо з їхнім працівником стався нещасний випадок, пов'язаний з виконанням службових обов'язків. У випадках із пасажиром відповідний документ складається на транспорті. У разі, якщо потерпілий застрахований від нещасних випадків, акт надсилається до страхової компанії з метою оформлення страхових виплат.

 

АКТУАРІЙ  (actuary) — офіційно уповноважена  особа,  фахівець,  яка за допомогою методів математичної статистики розраховує страхові тарифи. На актуарія покладається відповідальність за те, щоб страхові фонди були достатніми на той момент, коли страховій компанії доведеться виконувати свої зобов'язання за виданими полісами.

 

АКТУАРНІ  РОЗРАХУНКИ (actuarial  calculations)  —  система математичних і статистичних методів розрахунку страхових тарифів. Методологія актуарних розрахунків ґрунтується на застосуванні теорії ймовірності, демографічної статистики та довгострокових фінансових обчислень інвестиційного доходу страховика. Актуарні розрахунки. дають змогу визначити частку кожного страхувальника у створенні страхового фонду.

 

АКЦЕПТ (acceptance) — згода  однієї сторони страхових відносин (страхувальника або страховика) з пропозиціями іншої сторони щодо укладення договору страхування або перестрахування на умовах, що відповідають цим пропозиціям.

 

АНДЕРАЙТЕР  (underwriter)  (у  страхуванні) — висококваліфікована  і  відповідальна особа страховика, уповноважена виконати необхідні процедури з розгляду пропозицій і прийняттю ризиків на страхування (перестрахування). Андерайтер оформляє страхові поліси, оцінює ризик, визначає ставки премій та інші умови страхування; відповідає за формування страхового (перестрахувального) портфелю.

 

АНДЕРАЙТИНГ  (underwriting)  (у страхуванні)  -  процес  аналізу ризиків; прийняття ризиків на страхування (перестрахування) або відхилення, що включає: їхню оцінку; класифікацію на страхові або не страхові; визначення строків, умов і розмірів покриття; розрахунок розмірів премії.

 

АСИСТАНС — перелік послуг у рамках договору страхування, які надаються в потрібний момент через медичне, технічне і фінансове сприяння. Широко використовується в зарубіжних країнах для забезпечення безпеки подорожуючих під час поїздок за кордон (у разі хвороби, нещасного випадку).

Ми використовуємо файли Cookie для поліпшення роботи, персоналізації та підвищення зручності користування нашим сайтом. Продовжуючи відвідувати сайт, ви погоджуєтеся з нашою Політикою конфіденційності.
Детальніше
Прийняти