укр рос eng
Ми зателефонуємо Залиште ваш
телефонний номер
info@prestige-ic.com.ua Звертайтесь!
Страхові поняття та терміни
Страхові поняття літера Ф

ФАКУЛЬТАТИВНЕ  ПЕРЕСТРАХУВАННЯ  (facultative reinsurance) — метод перестрахування, при якому страховик не несе ніякої відповідальності перед перестраховиком за передачу ризиків у перестрахування. Питання про те, чи передавати ризик у перестрахування і в якому обсязі, вирішує цедент. У свою чергу, перестраховик не має обов'язків перед страховиком щодо прийняття ризиків на свою відповідальність. Головний недолік факультативного перестрахування — відсутність у страховика впевненості в розміщенні ризику в перестрахування, великі витрати часу на оформлення договору факультативного перестрахування.

 

ФАКУЛЬТАТИВНО-ОБЛІГАТОРНИЙ ДОГОВІР (facultative obligatory treaty) — форма договору перестрахування, згідно з яким цедент не має права вибору щодо того, передавати ризик у перестрахування чи ні. Так само й перестраховик не має права відмовити в перестрахуванні того чи іншого запропонованого ризику.

 

ФАКУЛЬТАТИВНИЙ  ДОГОВІР  (facultative treaty) — договір перестрахування конкретного ризику, укладений на добровільних засадах.,

 

ФІЗИЧНИЙ ЗНОС ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ (ЙОГО СКЛАДОВИХ) (physical deterioration of a vehicle) - втрата вартості транспортного засобу (його складових), яка зумовлена частковою або повною втратою первісних технічних та технологічних якостей транспортного засобу (його складових) порівняно з вартістю нового подібного транспортного засобу (його складових).

 

ФІЛІЯ ІНОЗЕМНОЇ УСТАНОВИ (branch of a foreign institution) – філія іноземної юридичної особи, що відповідно до законодавства країни реєстрації має право надавати фінансові послуги, створена з метою здійснення через них діяльності фінансової компанії або ломбарду на території України (постанова НБУ №199)

 

ФІЛІЯ ІНОЗЕМНОЇ ФІНАНСОВОЇ УСТАНОВИ (branch of a foreign financial institution) – філія іноземної платіжної установи, філія іноземної установи електронних грошей, інші філії іноземних фінансових установ, які мають право надавати фінансові послуги на території України (постанова НБУ №199)

 

ФІЛІЯ СТРАХОВИКА-НЕРЕЗИДЕНТА (branch of a non-resident insurer) - представництво у формі філії страховика-нерезидента, яке має право на здійснення діяльності із страхування від імені страховика-нерезидента відповідно до вимог цього Закону (ЗАКОН Про страхування)

 

ФІЛІЯ СТРАХОВИКА-НЕРЕЗИДЕНТА (branch of a non-resident insurer) – відокремлений підрозділ страховика-нерезидента, який має право на здійснення діяльності із страхування від імені страховика-нерезидента відповідно до вимог Закону про страхування на території України (постанова НБУ №199)

 

ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ-ГАРАНТ (financial company-guarantee) – фінансова компанія, яка на підставі ліцензії на діяльність фінансової компанії має право здійснювати діяльність з надання гарантій  (постанова НБУ №199)

 

ФІНАНСОВИЙ РИНОК (financial market) — ринок кредитів і фондових цінностей, в тому числі акцій, облігацій та інших цінних паперів. Складовою частиною фінансового ринку є і страховий ринок.

 

ФІНАНСОВА ОПЕРАЦІЯ - будь-які дії щодо активів клієнта, вчинені за допомогою суб’єкта первинного фінансового моніторингу або про які стало відомо суб’єктам первинного фінансового моніторингу, у рамках ділових відносин з клієнтом, суб’єктам державного фінансового моніторингу, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, державним органам, що провадять діяльність у сфері запобігання та протидії, правоохоронним та розвідувальним органам України в рамках виконання цього Закону (Закон про Фінмон).

 

ФІНАНСОВА ПОСЛУГА - операція або декілька операцій, пов’язаних однією правовою метою, з фінансовими засобами, що здійснюються в інтересах інших осіб, ніж надавач такої фінансової послуги, а також послуги, прямо визначені спеціальними законами як фінансові послуги (Закон Про Фінпослуги).

 

ФІНАНСОВА УСТАНОВА - юридична особа, метою створення якої є здійснення діяльності з надання фінансових послуг, яка відповідно до закону надає одну чи декілька фінансових послуг на підставі відповідної ліцензії, виданої Регулятором. Не є фінансовими установами надавачі супровідних послуг, які одночасно не надають також фінансові послуги, а також інші особи, які отримали ліцензію на здійснення діяльності з надання фінансових послуг без набуття статусу фінансової установи (Закон Про Фінпослуги).

 

ФІНАНСОВА ХОЛДИНГОВА КОМПАНІЯ - юридична особа, основним видом діяльності якої є участь у статутному капіталі юридичних осіб, діяльність фінансових установ, які є її дочірніми та/або асоційованими компаніями, є основною (Закон Про Фінпослуги).

 

ФІНАНСОВІ ЗАСОБИ - кошти, банківські метали, фінансові інструменти, боргові зобов’язання та право вимоги боргу, що не віднесені до фінансових інструментів (Закон Про Фінпослуги).

 

ФІНАНСОВИЙ МОНІТОРИНГ - сукупність заходів, що вживаються суб’єктами фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії, що включають проведення державного фінансового моніторингу та первинного фінансового моніторингу (Закон про Фінмон).

 

ФОРМИ СТРАХУВАННЯ (forms of insurance) — страхування може бути обов'язковим і добровільним. Обов'язкове страхування запроваджується або скасовується законами України. Нині існує 27 видів обов'язкового страхування. Серед них: медичне страхування, страхування військовослужбовців  та працівників інших силових структур, митної, податкової служби, пасажирів на транспорті, працівників низки інших ризикових професій, страхування урожаю сільськогосподарських культур  у державних підприємствах, страхування авіаційних суден, страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів. Із загального обсягу страхування понад 3/4 становить добровільне страхування. Воно здійснюється на підставі договору між страховиком і страхувальником. Умови і порядок проведення добровільного страхування визначаються правилами страхування, що опрацьовуються страховиком.

 

ФОРС-МАЖОР (force majeure) — а) події, надзвичайні ситуації, які не можуть бути передбачені, попереджені  або усунені якими-небудь  заходами; б) обумовлені правилами страхування надзвичайні обставини, на випадок яких страховик звільняється від виконання зобов'язань за договором страхування. Більшість страховиків відносять сюди випадки, що зумовлені військовими діями, страйками, запровадженням надзвичайного стану, радіоактивними викидами тощо.

 

ФРАНШИЗА (franchise) - частина збитків, що не відшкодовується страховиком згідно з договором страхування та/або законодавством (ЗАКОН Про страхування)

 

ФУНКЦІЇ СТРАХУВАННЯ (functions of insurance) — прояв сутності страхування в дії. Страхування виконує такі функції: ризикову, створення і використання страхових резервів, заощадження коштів, превентивну.

Ми використовуємо файли Cookie для поліпшення роботи, персоналізації та підвищення зручності користування нашим сайтом. Продовжуючи відвідувати сайт, ви погоджуєтеся з нашою Політикою конфіденційності.
Детальніше
Прийняти