укр рос eng
Ми зателефонуємо Залиште ваш
телефонний номер
info@prestige-ic.com.ua Звертайтесь!
Страхові поняття та терміни
Страхові поняття літера Д

ДЕРЖАВНЕ ОБОВ'ЯЗКОВЕ СТРАХУВАННЯ (state insurance) — форма страхування, при якій визначені законодавством страхувальники сплачують страхові внески за рахунок державного бюджету. Сюди належать обов'язкове страхування військовослужбовців, працівників правоохоронних органів, податкової і митної служби, народних депутатів, суддів та деяких інших категорій працівників.

 

ДЖЕРЕЛО ПІДВИЩЕНОЇ НЕБЕЗПЕКИ (source of the raised danger) - діяльність, пов'язана з експлуатацією певних об'єктів, особливі властивості яких створюють підвищену ймовірність заподіяння шкоди оточуючим.

 

ДИСКОНТ (discount) (у  страхуванні) — знижка  при  повторному  страхуванні,  що  можуть отримати страхувальники, які протягом певного періоду часу не допускали виникнення страхових випадків.

 

ДІЙСНА ВАРТІСТЬ (дивитись СТРАХОВА ВАРТІСТЬ) (insurable value) — вартість, яку встановлює страхувальник, оцінюючи об'єкт страхування, при цьому вона не повинна бути вищою за справжню вартість майна на день укладання договору страхування.

 

ДІЙСНА  ВАРТІСТЬ  ТРАНСПОРТНОГО  ЗАСОБУ  (insurable  value  of  vehicle)  -   ринкова   вартість транспортного засобу на момент укладання договору страхування. Ринкова вартість транспортного засобу (його складових) – вартість, за яку можливе відчуження транспортного засобу (його складових) на ринку подібних транспортних засобів (його складових) на дату оцінювання вартості за угодою, укладеною між покупцем та продавцем, після проведення відповідного дослідження ринку подібних транспортних засобів за умови, що кожна зі сторін діяла зі знанням справи, розсудливо і без примусу. Ринкова вартість може визначатися на підставі таких документів: висновку товарознавчого дослідження (експертизи), договору купівлі-продажу, рахунку-фактури, каталогу офіційного дилера або інших офіційних каталогів та документів, що містять вартість цього та/або аналогічного транспортного засобу в даному регіоні.

 

ДОБРОВІЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ  (voluntary  insurance) — форма  страхування,  що  здійснюється  на підставі добровільно укладеного договору між страховиком і страхувальником. Добровільне страхування здійснюється згідно з правилами страхування, які розробляє страховик. Договір Добровільного страхування вступає в дію, як правило, після сплати страхової премії.

  

ДОВІРЕНА ОСОБА (authorized representative) - фізична чи юридична особа, яка:

 

ДОВІРЕНІСТЬ (power of attorney) - документ , який видається однією особою іншій для представництва перед третьою особою.

 

ДОГОВІР ПЕРЕСТРАХУВАННЯ (reinsurance treaty) — угода між двома страховими компаніями, з яких одна — перестрахувальник — зобов'язується передати ризики, а друга — перестраховик — прийняти ризики в перестрахування.

 

ДОГОВІР СТРАХУВАННЯ (insurance contract) — угода між страхувальником і страховиком, яка передбачає зобов'язання страховика в разі настання страхового випадку здійснити страхову виплату страхувальникові або іншій особі, на користь якої укладено договір, а страхувальник зобов'язується сплатити страхову премію у визначені строки. Договір страхування укладається на підставі заяви страхувальника. Факт укладення договору страхування може засвідчуватись також страховим полісом, свідоцтвом. У Договорі страхування зазначається вид страхування, страхова сума, страхова премія, реквізити сторін, строки початку і закінчення дії договору.

 

ДОДАТКОВА УГОДА (additional agreement) -  угода,  що  укладається  протягом строку дії чинного договору до закінчення його дії у зв'язку зі змінами умов укладеного договору. Додатковий договір укладається на підставі письмової заяви страхувальника, де зазначається причина укладання такого договору (підвищення страхової суми, зміна умов експлуатації, видача довіреності на керування іншій особі, поява й наявність інших факторів, що змінюють ступень ризику тощо).

 

ДОДАТКОВЕ ОБЛАДНАННЯ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ (additional equipment) - додаткове обладнання транспортного засобу, світлове, сигнальне, охолоджувальне, нагрівальне та інше обладнання, теле-, аудіо- і радіоапаратура, яка на момент укладання договору страхування стаціонарно установлена на транспортному засобі з дотриманням всіх технологічних вимог понад комплектацію підприємства-виробника конкретної моделі, має індивідуальні номери чи інші ідентифікаційні ознаки, що можуть бути документально підтверджені.

 

ДТП (road accident) дорожньо-транспортна пригода:

Ми використовуємо файли Cookie для поліпшення роботи, персоналізації та підвищення зручності користування нашим сайтом. Продовжуючи відвідувати сайт, ви погоджуєтеся з нашою Політикою конфіденційності.
Детальніше
Прийняти