укр рос eng
Ми зателефонуємо Залиште ваш
телефонний номер
info@prestige-ic.com.ua Звертайтесь!
Страхові поняття та терміни
Страхові поняття літера З

ЗАГОСТРЕННЯ ХРОНІЧНОЇ ХВОРОБИ (aggravation of chronic illness) - період перебігу хронічної хвороби, впродовж якого наявні суб’єктивні скарги та об’єктивні клінічні прояви хвороби, що потребують медикаментозного та іншого лікування до настання періоду ремісії (визначається лікарем).

 

ЗАПАС ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ (нетто-активи) (solvency margin) — один із найважливіших показників надійності страховика. Визначається як різниця між загальною вартістю активів та сумою нематеріальних активів і зобов'язань. Страхові зобов'язання беруться такими, що дорівнюють  технічним резервам. На будь-яку дату фактичний  запас платоспроможності має бути не меншим за нормативний.

 

ЗАСТРАХОВАНА ОСОБА (insured person) - фізична особа, визначена страхувальником у договорі страхування, життя, здоров’я, працездатність та/або пенсійне забезпечення якої є об’єктом страхування за договором страхування (ЗАКОН Про страхування).

 

ЗАЯВЛЕНІ ЗБИТКИ (ВИМОГИ) (claimed damages) – вимоги страхувальників та/або інших осіб, визначених законодавством України або договором, про здійснення страхової виплати (страхового відшкодування), включаючи звернення до суду щодо здійснення таких страхових виплат (страхових відшкодувань) страховиком, що надійшли страховику в установленому законодавством України та/або договором порядку (включаючи письмову заяву, телефонне чи електронне повідомлення) у зв’язку з настанням події, що має ознаки страхового випадку (випадків), та/або вимоги (заяви) страхувальників здійснити виплату викупної суми (постанова НБУ №203)

 

ЗАЯВНИК (applicant) – особа, яка самостійно або через уповноваженого представника звертається до Національного банку для здійснення процедур з питань ліцензування, реєстрації, авторизації учасників ринку фінансових послуг, учасників платіжного ринку, добровільного виходу страховика, кредитної спілки з ринку, ідентифікації та визнання небанківських фінансових груп (постанова НБУ №200)

 

ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ СТРАХОВИКА (protection of the insurer's information) – сукупність організаційних та інших заходів страховика, що забезпечують збереження, обробку та цілісність інформації, захист інформації в інформаційних виконання вимог законодавства України у сфері обробки персональних даних відповідно до Конституції України, Закону України “Про захист персональних даних”, інших законів та нормативно-правових актів, міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України (постанова НБУ №204)

 

ЗВІТ ПРО ІНСПЕКЦІЙНУ ПЕРЕВІРКУ – документ про результати проведеної інспекційної перевірки, що формується керівником інспекційної групи з урахуванням довідок про інспекційну перевірку та іншої інформації, форма якого затверджується уповноваженою посадовою особою Національного банку

 

ЗЕЛЕНА КАРТКА (green card) — назва однойменної системи міжнародних договорів і страхового свідоцтва про страхування цивільної відповідальності власників наземних транспортних засобів, які виїжджають у країни — члени цієї системи. Дістала назву від кольору і форми полісу. Заснована в 1949 році. Нині членами Міжнародної системи є понад 40 країн Європи, Азії і Африки. У червні 1997 року до складу членів системи Зелена картка прийнято Україну.

 

ЗЛИТТЯ СТРАХОВИКІВ – створення нового страховика-правонаступника з переданням йому згідно з передавальними актами всього майна, усіх прав та обовʼязків кількох страховиків, одночасно з їх припиненням (постанова НБУ №184)

 

ЗМІННА ВИНАГОРОДА – складова винагороди члена органу управління, ключової особи, яка не є фіксованою винагородою (постанова НБУ №194)

 

ЗНАЧИМИЙ СТРАХОВИК (a significant insurer) - страховик, який відповідає критеріям значимості, встановленим нормативно-правовими актами Регулятора ЗАКОН

 

ЗНАЧНИЙ ПРАВОЧИН СТРАХОВИКА (significant misconduct of the insurer) - правочин (крім правочину з розміщення акціонерним товариством власних акцій), вчинений страховиком, якщо ринкова вартість майна (робіт, послуг), що є його предметом, становить 10 і більше відсотків вартості активів страховика за даними останньої річної фінансової звітності (ЗАКОН Про страхування).

 

ЗНАЧНИЙ СТРАХОВИЙ РИЗИК (significant insurance risk) – страховий ризик, який за договором приймає на себе страховик, якщо в страховика за хоча б одним окремим сценарієм, що має комерційний зміст, у разі настання страхового випадку виникає зобов’язання здійснити страхову виплату (страхове відшкодування), максимально можливий розмір якої перевищуватиме розмір страхової премії за таким ризиком більше ніж на 10% з урахуванням вартості грошей у часі  (постанова НБУ №203)

 

ЗНИЩЕННЯ МАЙНА (destruction) - втрата майном своїх експлуатаційних споживчих якостей, внаслідок чого унеможливлюється їх відновлення і подальше використання майна за своїм призначенням. Майно вважається знищеним при технічній неможливості його відновлення або, якщо воно знаходиться в такому стані, коли необхідні відновлювані витрати дорівнюють або перевищують його вартість безпосередньо перед настанням страхового випадку.

 

ЗНОС МАЙНА (deterioration of property) - втрата вартості майна порівняно з вартістю аналогічного нового майна, зумовлена частковою або повною втратою первісних технічних та технологічних якостей майна, внаслідок його експлуатації або старіння.

Ми використовуємо файли Cookie для поліпшення роботи, персоналізації та підвищення зручності користування нашим сайтом. Продовжуючи відвідувати сайт, ви погоджуєтеся з нашою Політикою конфіденційності.
Детальніше
Прийняти