УВАГА! Ми працюємо в звичайному режимі.
укр / рос
Ми зателефонуємо Залиште ваш
телефонний номер
info@prestige-ic.com.ua Звертайтесь!
Страхові поняття та терміни
З

ЗАГОСТРЕННЯ ХРОНІЧНОЇ ХВОРОБИ (aggravation of chronic illness) - період перебігу хронічної хвороби, впродовж якого наявні суб’єктивні скарги та об’єктивні клінічні прояви хвороби, що потребують медикаментозного та іншого лікування до настання періоду ремісії (визначається лікарем).

 

ЗАПАС ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ (нетто-активи) (solvency margin) — один із найважливіших показників надійності страховика. Визначається як різниця між загальною вартістю активів та сумою нематеріальних активів і зобов'язань. Страхові зобов'язання беруться такими, що дорівнюють  технічним резервам. На будь-яку дату фактичний  запас платоспроможності має бути не меншим за нормативний.

 

ЗАСТРАХОВАНА  ОСОБА  (insured) — фізична  особа,  майнові  інтереси  якої пов’язані з життям, здоров’ям та працездатністю, є предметом договору страхування та на користь якої Страхувальником укладено із Страховиком договір страхування і яка може набувати прав і обов’язків Страхувальника згідно з договором страхування.

 

ЗАЯВА НА СТРАХУВАННЯ (propose) – письмовий документ про бажання укласти договір страхування.

 

ЗАЯВА   ПРО   ЗНИЩЕННЯ   АБО   ПОШКОДЖЕННЯ   ЗАСТРАХОВАНОГО   МАЙНА   (claim)   —    подається   страхувальником   своєму страховикові в письмовій формі з метою отримання страхового відшкодування. На підставі цього документа за наявності страхового випадку складається страховий акт.

 

ЗАЯВЛЕНИЙ ЗБИТОК (declared loss) - грошове  вираження  збитку  (шкоди),  нанесеного  майновим  інтересам страхувальника (застрахованого) у результаті настання страхового випадку, про факт якого в порядку, установленому законом або договором страхування, заявлено страховикові.

 

ЗАЯВНИК (proposer) — особа,  яка  в  письмовій або усній формі висловлює намір придбати страховий поліс чи повідомляє про настання страхового випадку.

 

ЗБИТОК (claim) — у страхуванні термін має кілька значень. Серед них: а) втрата (шкода), що підлягає відшкодуванню страховиком; б) факт настання страхового випадку (реалізації страхового ризику); в) справа, що містить документи страховика з конкретного страхового випадку, які підтверджують обґрунтованість виплати.

 

ЗЕЛЕНА  КАРТКА  (green card) —  назва  однойменної  системи  міжнародних  договорів  і страхового  свідоцтва  про страхування цивільної відповідальності власників наземних транспортних засобів, які виїжджають у країни — члени цієї системи. Дістала назву від кольору і форми полісу. Заснована в 1949 році. Нині членами Міжнародної системи є понад 40 країн Європи, Азії і Африки. У червні 1997 року до складу членів системи Зелена картка прийнято Україну.

 

ЗНИЩЕННЯ МАЙНА (destruction) - втрата майном своїх експлуатаційних споживчих якостей, внаслідок чого унеможливлюється їх відновлення і подальше використання майна за своїм призначенням. Майно вважається знищеним при технічній неможливості його відновлення або, якщо воно знаходиться в такому стані, коли необхідні відновлювані витрати дорівнюють або перевищують його вартість безпосередньо перед настанням страхового випадку.

 

ЗНОС  МАЙНА  (deterioration  of  property)  -  втрата  вартості  майна  порівняно  з  вартістю аналогічного нового майна, зумовлена частковою або повною втратою первісних технічних та технологічних якостей майна, внаслідок його експлуатації або старіння.