укр рос eng
Ми зателефонуємо Залиште ваш
телефонний номер
info@prestige-ic.com.ua Звертайтесь!
Страхові поняття та терміни
Страхові поняття літера В

ВАЛОВЕ УТРИМАННЯ (gross line) — сумарний обсяг зобов'язань, взятих страховиком на свій ризик за всіма договорами страхування.

 

ВАЛОВИЙ ЗБИТОК (gross loss) — збиток, що зумовлює потребу виплати всієї страхової суми

 

ВАЛЮТНИЙ РИЗИК – ризик, пов’язаний з чутливістю вартості активів та зобов’язань страховика до зміни рівня або коливання курсів валют (Постанова НБУ №194).

 

ВЕРИФІКАЦІЯ – заходи, що вживаються установою з метою перевірки (підтвердження) належності відповідній особі отриманих установою ідентифікаційних даних (Постанова НБУ №172).

 

ВЕРИФІКАЦІЯ - заходи, що вживаються суб’єктом первинного фінансового моніторингу з метою перевірки (підтвердження) належності відповідній особі отриманих суб’єктом первинного фінансового моніторингу ідентифікаційних даних та/або з метою підтвердження даних, що дають змогу встановити кінцевих бенефіціарних власників чи їх відсутність (Закон Про Фінмон).

 

ВИГОДОНАБУВАЧ (beneficiary) - особа, яка має право на отримання страхової виплати згідно з умовами договору страхування та/або відповідно до законодавства.

 

ВИГОДООДЕРЖУВАЧ (ВИГОДОНАБУВАЧ) за договором (страховим полісом, свідоцтвом, сертифікатом) страхування життя - особа або категорія осіб, яким буде виплачена страхова виплата у разі настання страхового випадку (Закон Про Фінмон).

 

ВИГОДООДЕРЖУВАЧ (ВИГОДОНАБУВАЧ) трасту або іншого подібного правового утворення - особа, яка має право на одержання вигоди та/або доходу від трасту або іншого подібного правового утворення (Закон Про Фінмон).

 

ВИГОДООДЕРЖУВАЧ (ВИГОДОНАБУВАЧ) щодо цінних паперів, права на які та права за якими обліковуються на рахунку в цінних паперах номінального утримувача, - особа, в інтересах якої здійснюється фінансова операція на рахунку номінального утримувача (Закон Про Фінмон).

 

ВИДАТКОВА ФІНАНСОВА ОПЕРАЦІЯ - фінансова операція, яка призводить до зменшення активів на рахунку клієнта - власника активів (Закон Про Фінмон).

 

ВИКУПНА СУМА (redemption amount) - сума грошових коштів, що виплачується страховиком страхувальнику (іншій особі, визначеній договором страхування або законодавством) у разі дострокового припинення дії договору страхування, віднесеного до класів страхування життя (ЗАКОН Про страхування).

 

ВИМОГА (requirement) - претензія або позов, що подається третьою особою з метою відшкодування заподіяної страхувальником шкоди життю, здоров’ю та/або майну. При цьому: позов – заява третьої особи, подана до суду, про відшкодування шкоди, заподіяної життю, здоров’ю та/або майну внаслідок будь-якої дії або бездіяльності страхувальника; претензія – письмова вимога третьої особи до страхувальника, складена відповідно до вимог чинного законодавства України, про відшкодування шкоди, заподіяної життю, здоров’ю та/або майну внаслідок будь-якої дії або бездіяльності страхувальника

 

ВИНА СТРАХУВАЛЬНИКА (insured's fault) — суб'єктивне ставлення юридичної або фізичної особи до своєї протиправної поведінки і її можливих наслідків, що може привести до завдання шкоди. Розрізняють вину двох видів: навмисні дії і необережність. Остання, у свою чергу, поділяється на просту і грубу необережність. Наявність навмисної дії або грубої необережності може бути підставою для звільнення страховика від його зобов'язань з виплати страхового відшкодування.

 

ВИНАГОРОДА ЗА РЕАЛІЗАЦІЮ (performance reward) - будь-яка комісія, оплата послуги, комісійна винагорода або інший платіж, включаючи будь-яку економічну вигоду або будь-які інші фінансові чи нефінансові вигоди або заохочення, що пропонуються або надаються за реалізацію страхових та/або перестрахових продуктів (ЗАКОН Про страхування)

 

ВИТРАТИ НА ВЕДЕННЯ СПРАВИ (costs of proceeding the case) – витрати на страхову діяльність, які включають аквізиційні витрати та витрати, пов’язані з виконанням договорів, до яких належать витрати на ведення і обслуговування страхової діяльності та витрати на врегулювання збитків (постанова НБУ №203)

 

ВИТРАТИ НА ОТРИМАННЯ РЕГРЕСІВ (costs of receiving regressions)– витрати страховика, пов’язані з реалізацією регресних вимог та суброгацій за страховими випадками та можуть включати прямі та непрямі витрати (постанова НБУ №203)

 

ВИХІДНЕ ПЕРЕСТРАХУВАННЯ (weekend reinsurance)- правовідносини з передачі перестрахувальником (цедентом, ретроцедентом) перестраховику (цесіонеру, ретроцесіонеру) в перестрахування повністю або частково ризику (ЗАКОН Про страхування)

 

ВІДНОВЛЕННЯ СТРАХУВАННЯ (renewal of insurance contract) — продовження дії договору страхування на новий термін. На практиці Відновлення страхування здійснюється укладанням нового договору або оформленням спеціального додатка до діючого договору. Часто страховики надають страхувальникам, які щороку й своєчасно поновлюють поліси, пільги у вигляді знижок зі страхових премій

 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТРАХОВИКА (СТРАХОВИЙ ЗАХИСТ) (insurance protection) - зобов'язання страховика у разі настання страхового випадку відшкодувати страхувальнику (вигодонабувачу) завданий збиток у межах страхової суми.

 

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ АКТУАРІЙ (responsible actuary) - особа, відповідальна за виконання актуарної функції (ЗАКОН Про страхування)

 

ВІДСТРОЧЕНИЙ ДОХІД ВІД ПЕРЕСТРАХУВАННЯ (deferred income from reinsurance)– зобов’язання за доходами за договорами вихідного перестрахування, що є сумою доходів за такими договорами [інших, ніж відшкодування часток страхових виплат (страхових відшкодувань) та витрат на врегулювання збитків], зменшеною на суму амортизації (постанова НБУ №203)

 

ВЛАСНЕ УТРИМАННЯ (retention) — обгрунтований рівень страхової суми, в межах якої страховик залишає на своїй відповідальності долю страхових ризиків, а решту передає на перестрахування.

 

ВЛАСНИК ІСТОТНОЇ УЧАСТІ - юридична або фізична особа, яка набула істотну участь у надавачі фінансових послуг (Закон Про фінпослуги).

 

ВНУТРІШНЬОГРУПОВИЙ ДОГОВІР (intra-group agreement) - будь-який договір, за яким страховик прямо чи опосередковано набуває прав та обов’язків щодо іншої юридичної особи, що є членом цієї ж групи, страхової холдингової компанії або холдингової компанії із змішаною діяльністю, або щодо особи, яка є пов’язаною з юридичною особою, що належить до цієї групи, страхової холдингової компанії або холдингової компанії із змішаною діяльністю, щодо виконання договірних чи недоговірних зобов’язань, з оплатою чи без оплати (ЗАКОН Про страхування).

 

ВНУТРІШНЬОГРУПОВІ ОПЕРАЦІЇ (intra-group operations)  операції між учасниками однієї небанківської фінансової групи (материнською та дочірніми установами – учасниками небанківської фінансової групи та/або між учасниками однієї небанківської фінансової групи, які не пов’язані між собою відносинами контролю) (постанова НБУ №202)

 

ВНУТРІШНЄ ДЖЕРЕЛО (internal source) – інформація, доступна з інформаційних систем страховика про минулий та поточний досвід (постанова НБУ №203)

 

ВОГНЕВІ РИЗИКИ (FLExA - fire; lightning; explosion; aircraft damage and impact) пожежа, удар блискавки, вибух, падіння літальних апаратів їх частин або багажу.

 

ВРЕГУЛЮВАННЯ СТРАХОВОГО ВИПАДКУ (settlement) – комплекс заходів страховика щодо встановлення факту страхового випадку, визначення розміру збитків та їх оплати.

 

ВТРАТА МАЙНА (loss of property) – зникнення майна внаслідок незаконного  заволодіння (викрадення) третьою особою майна з будь-якою метою

 

ВТРАТА ТОВАРНОЇ ВАРТОСТІ (loss of commodity cost) - умовна величина зниження дійсної вартості відновленого після пошкодження транспортного засобу (при виконанні вимог щодо якості ремонту), у порівнянні з аналогічним непошкодженим транспортним засобом.

 

ВХІДНЕ ПЕРЕСТРАХУВАННЯ (incoming reinsurance) - правовідносини з прийняття перестраховиком (цесіонером, ретроцесіонером) повністю або частково ризику, переданого в перестрахування перестрахувальником (цедентом, ретроцедентом) (ЗАКОН Про страхування).

Ми використовуємо файли Cookie для поліпшення роботи, персоналізації та підвищення зручності користування нашим сайтом. Продовжуючи відвідувати сайт, ви погоджуєтеся з нашою Політикою конфіденційності.
Детальніше
Прийняти