укр рос eng
Ми зателефонуємо Залиште ваш
телефонний номер
info@prestige-ic.com.ua Звертайтесь!
Страхові поняття та терміни
Страхові поняття літера О

ОБ’ЄКТИ НАГЛЯДУ (objects of supervision) - страховики, перестраховики, надавачі супровідних послуг на ринку страхування, об’єднання учасників ринку страхування, які є саморегулівними організаціями, власники істотної участі у страховиках, учасники фінансових груп, страхові групи, страхові підгрупи, керівники страховиків та особи, на яких покладено виконання ключових функцій, нагляд за якими здійснює Регулятор ЗАКОН

 

ОБ'ЄКТ  СТРАХУВАННЯ (object of insurance) — конкретний майновий інтерес страхувальника або застрахованої особи (майно, відповідальність перед третьою особою, життя і здоров'я тощо), якому може бути завдано шкоди стихійним лихом, нещасним випадком або іншою страховою подією. Згідно зі змінами, внесеними до Закону про страхування, даний термін не вживається у договорах страхування, вживається – "предмет".

 

ОБЛІГАТОРНЕ  ПЕРЕСТРАХУВАННЯ  (obligatory reinsurance)  - договір перестрахування, в межах якого всі договори страхування певного виду повинні бути передані цедентом у перестрахування.

 

ОПЕРАЦІЙНИЙ ДЕНЬ КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ (credit union operating day) – період діяльності кредитної спілки протягом робочого дня, що пов’язана з реєстрацією, перевірянням, вивірянням, обліком, контролем за операціями з відображенням їх в облікових системах та регістрах бухгалтерського обліку кредитної спілки (постанова НБУ №199)

 

ОПЕРАЦІЙНИЙ РИЗИК (operational risk) - ризик виникнення збитків чи додаткових втрат або недоотримання запланованих доходів внаслідок допущення недоліків або помилок в організації внутрішніх процесів, навмисних або ненавмисних дій працівників чи інших осіб, збоїв у роботі інформаційних систем або внаслідок впливу зовнішніх факторів (ЗАКОН Про страхування)

 

ОПЕРАЦІЙНИЙ ЧАС КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ (credit union operating hours) – частина операційного дня кредитної спілки, протягом якого відбувається обслуговування клієнтів (постанова НБУ №199)

 

ОПЕРАЦІЯ ЗІ СТРАХУВАННЯ (insurance operation) – окрема дія або комплекс взаємопов’язаних дій страховика, які забезпечують в електронній формі ведення обліку та реєстрацію операцій, що виникають під час здійснення ним діяльності із страхування під час укладання, обслуговування та виконання договорів страхування (перестрахування), обліку технічних резервів за укладеними договорами страхування (перестрахування), управління активами та іншої діяльності із страхування, визначеної Законом про страхування, спеціальними законами з із страхування та надання фінансових послуг, а також нормативно-правовими актами Національного банку України (далі – Національний банк), розробленими для реалізації положень зазначених законів  (постанова НБУ №204).

 

ОПЕРАЦІЯ - окрема дія або комплекс взаємопов’язаних дій надавача фінансових послуг, які він здійснює щодо фінансового засобу та/або клієнта (Закон про Фінпослуги).

 

ОРГАН ЛІЦЕНЗУВАННЯ ТА НАГЛЯДУ (licensing and supervisory authority) – Національний банк, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України, також уповноважені органи іноземної країни з питань ліцензування та нагляду за надавачами фінансових послуг (постанова НБУ №199)

 

ОСОБА, ДОПУЩЕНА ДО КЕРУВАННЯ ТРАНСПОРТНИМ ЗАСОБОМ  (person admitted to drive vehicle) - зазначена у договорі страхування фізична особа, яка допущена у встановленому законодавством  порядку до керування зазначеним у договорі страхування транспортним засобом.

 

ОСОБИ, ПОВ’ЯЗАНІ З НЕБАНКІВСЬКОЮ ФІНАНСОВОЮ ГРУПОЮ (persons associated with the non-banking financial group) – пов’язані особи надавачів фінансових послуг – учасників небанківської фінансової групи відповідно до Закону про фінансові послуги, Закону про страхування (постанова НБУ №202)

 

ОСОБИСТЕ СТРАХУВАННЯ (personal insurance) — галузь страхування, в якій об'єктом страхових відносин є життя, здоров'я і працездатність людини. Особисте страхування спрямоване на забезпечення захисту сімейних доходів громадян, а також на нагромадження ними коштів для підвищення рівня свого фінансового благополуччя.

 

ОЦІНКА РИЗИКУ (estimation of risk) — аналіз обставин, які всебічно характеризують ризик на підставі інформації, що подається в повному обсязі. Оцінка ризику здійснюється як перед підписанням страхового договору, так і після настання страхового випадку

Ми використовуємо файли Cookie для поліпшення роботи, персоналізації та підвищення зручності користування нашим сайтом. Продовжуючи відвідувати сайт, ви погоджуєтеся з нашою Політикою конфіденційності.
Детальніше
Прийняти