УВАГА! Ми працюємо в звичайному режимі.
укр / рос
Ми зателефонуємо Залиште ваш
телефонний номер
info@prestige-ic.com.ua Звертайтесь!
Страхові поняття та терміни
Л

ЛІГА СТРАХОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ УКРАЇНИ (League of Insurance Organizations of Ukraine) — некомерційне об'єднання страховиків з метою обстоювання їхніх інтересів у владних структурах, сприяння розвитку страхового законодавства, підвищення кваліфікації персоналу та інформаційного забезпечення страхових компаній, налагодження контактів з відповідними об'єднаннями (асоціаціями) інших держав.

 

ЛІКВІДНІСТЬ   (liquidity) — а)   спроможність    страховика    своєчасно    виконувати    свої  фінансові  зобов'язання,  передусім сплачувати борги; б) показник того, як швидко можна реалізувати матеріальні цінності і отримати гроші, необхідні для покриття зобов'язань.

 

ЛІМІТ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ СТРАХОВИКА (limit of the responsibility) - граничний розмір страхового відшкодування в межах страхової суми, який за згодою сторін може встановлюватись у договорі страхування по окремому страховому ризику та/або випадку, по одиниці та /або групі застрахованого майна, по одній постраждалій особі, по одній вимозі, по першому страховому випадку тощо.

 

ЛІМІТ  СТРАХУВАННЯ  (limit  of  the  insurer)   -   максимальна   грошова   сума,  в  межах  якої  можна  застрахувати  матеріальні  цінності, життя, здоров'я й т.д., виходячи зі зробленої оцінки ризику

 

ЛІЦЕНЗІЯ НА СТРАХОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ (insurance licence) — документ, що засвідчує право страхової компанії брати на страхування (перестрахування) страхові ризики певного виду. Видається Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України, має спеціальну форму і містить такі обов'язкові реквізити: повну і скорочену назви страховика та його юридичну адресу, перелік видів страхування з добровільного і обов'язкового страхування, назву території, на якій страховик і його філії мають право укладати договори страхування, термін дії, реєстраційний номер і дату видачі ліцензії, підпис уповноваженої особи. У разі порушення страхового законодавства ліцензія може бути відкликана.

 

ЛІЦЕНЗУВАННЯ  (licensing)  -  видача,  переоформлення  та  анулювання  ліцензій,  видача  дублікатів ліцензій, ведення ліцензійних справ.

 

ЛЛОЙД (Lloyd's) — а) міжнародний страховий ринок, розташований у Лондонському Сіті; б) корпорація (об'єднання) юридичне незалежних страховиків, кожний з яких самостійно приймає на страхування ризики, виходячи зі своїх фінансових можливостей. Кожний член "Ллойду" на забезпечення своєї діяльності має внести вагому суму у вигляді депозиту. Члени "Ллойду" об'єднані в синдикати, які очолюють андерайтери. Останні приймають на страхування ризики від імені членів синдикату. Заснований в 1734 році. Нині є великим страховиком і перестраховиком, особливо морських, авіаційних, автомобільних нафтогазодобувних ризиків. Багато українських страховиків перестраховують ризики на Ллойдовському ринку.