УВАГА! Ми працюємо в звичайному режимі.
укр / рос
Ми зателефонуємо Залиште ваш
телефонний номер
info@prestige-ic.com.ua Звертайтесь!
Страхові поняття та терміни
Т

ТЕРМІН СТРАХУВАННЯ (insurance term) — період дії договору страхування. Звичайно починається з дати, вказаної в договорі страхування, але не раніше від терміну сплати першого внеску страхової премії і закінчується з наступом страхового випадку, за яким виплачена вся страхова сума, припинення дії договору через несплату чергових платежів або з інших причин, а також після закінчення визначеного договором терміну страхування.

 

ТЕХНІЧНІ РЕЗЕРВИ (technical reserve) — сукупність резервів незароблених премій (за видами страхування) і резервів збитків. Технічні резерви утворюються страховиками, які здійснюють види страхування, відмінні від страхування життя, з метою забезпечення майбутніх виплат страхових сум і страхового відшкодування.

 

ТРАНСПОРТНЕ СТРАХУВАННЯ (transport insurance) — узагальнене поняття при страхуванні всіх видів транспортних ризиків. Транспортним страхуванням можуть бути охоплені як самі транспортні засоби, так і страхування вантажів, а також відповідальності перевізника перед третіми особами, у тому числі й пасажирами.

 

ТРЕТЯ ОСОБА  (third party) - держава, юридична або фізична особа, яка не є страхувальником та його працівником, членами його родини (якщо страхувальник є фізичною особою), а також особою, яка входить до складу органів управління страхувальника, майну, життю та/або здоров’ю якої заподіяно шкоду внаслідок дій або бездіяльності страхувальника.