укр рос eng
Ми зателефонуємо Залиште ваш
телефонний номер
info@prestige-ic.com.ua Звертайтесь!
Страхові поняття та терміни
Страхові поняття літера М

МАРЖА РИЗИКУ (risk margin) – розрахункова величина, яка забезпечує дотримання вимог до платоспроможності приймаючим страховиком у разі негайного передавання йому зобов’язань за договорами (постанова НБУ №203)

 

МАЙНОВЕ СТРАХУВАННЯ (property insurance) — а) галузь страхування, в якій об'єктом страхування є майно, що належить юридичним або фізичним особам.  нерухоме майно (нерухомість) - земельна ділянка без поліпшень або земельна ділянка з поліпшеннями, які з нею нерозривно пов'язані, будівлі, споруди, їх частини, а також інше майно, що згідно із законодавством належить до нерухомого майна; рухоме майно - матеріальні об'єкти, які можуть бути переміщеними без заподіяння їм шкоди. До рухомого майна належить майно у матеріальній формі, яке не є нерухомістю; б) галузь страхування, у якому об'єктом страхування є майнові інтереси, пов'язані з володінням, розпорядженням і користуванням майном. Майнове страхування включає такі види: страхування засобів наземного транспорту, страхування засобів повітряного транспорту, страхування засобів водного транспорту, страхування вантажів, страхування інших видів майна.

 

МАТЕРІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ (material liability) – страхування відповідальності, що виникає внаслідок використання водного та/або повітряного судна (постанова НБУ №203)

 

МАТЕРІАЛЬНЕ МАЙНО (material property) – страхування повітряного та/або водного судна, а також майна, що перевозиться [включаючи вантаж, багаж (вантажобагаж)] (постанова НБУ №203)

 

МЕДИЧНЕ СТРАХУВАННЯ (medical insurance) — вид особистого страхування на випадок втрати здоров'я від хвороби або внаслідок нещасного випадку. Медичне страхування застосовується з метою мобілізації та ефективного використання коштів на покриття витрат на медичне обслуговування страхувальників. Медичне страхування може мати форми обов'язкового і добровільного страхування. Договори медичного страхування укладаються в груповому та індивідуальному порядку. Цей документ є гарантією отримання медичної допомоги в обсягах і на умовах, визначених чинним законодавством або правилами страхування.

 

МІЖНАРОДНА НЕБАНКІВСЬКА ФІНАНСОВА ГРУПА (International non-banking financial group) – група фінансових установ, пов’язаних відносинами контролю, діяльність якої представлена більше ніж в одній країні та підлягає нагляду на консолідованій основі з боку іноземного органу нагляду (постанова НБУ №202)

 

МІЖНАРОДНА ФІНАНСОВА УСТАНОВА (international financial institution) – установа, з якою Уряд України уклав угоду про співробітництво та для якої згідно із законами України встановлено привілеї та імунітети (постанова НБУ №199)

 

МОРСЬКЕ СТРАХУВАННЯ (marine insurance) — один з найдавніших видів страхування. Охоплює страхування суден, вантажів і фрахту від різних видів небезпеки під час виконання рейсів. Головні ризики: збитки від вогню, блискавки, шторму та іншого стихійного лиха, від зіткнення суден, посадки судна на мілину, зникнення судна безвісти тощо. Крім того, морське страхування покриває витрати за загальною аварією, а також втрати, зумовлені крадіжкою і пропажею вантажу. До нього також відносять страхування відповідальності судновласників. Обсяг відповідальності за морським страхуванням визначається спеціальними умовами.

 

МОТОРНЕ (ТРАНСПОРТНЕ) СТРАХОВЕ БЮРО УКРАЇНИ (МТСБУ) (Motor Insurers' Bureau of Ukraine) — форма об'єднання страховиків, що здійснюють страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів. Створене в 1994 році. Страховики можуть входити до МТСБУ як повні або асоційовані члени. Вищим органом управління є загальні збори страховиків — членів Моторного бюро. Мета МТСБУ — координація діяльності його членів щодо оформлення страхування і покриття шкоди, нанесеної третім особам внаслідок дорожньо-транспортних пригод на території України, а також за її межами, реалізація договорів, конвенцій і домовленостей  з уповноваженими організаціями по страхуванню цивільної відповідальності транспортних засобів інших країн. При МТСБУ для забезпечення виконання зобов'язань його членами перед страхувальниками і потерпілими створені страхові резервні фонди: фонд страхових гарантій; фонд захисту потерпілих.  

Ми використовуємо файли Cookie для поліпшення роботи, персоналізації та підвищення зручності користування нашим сайтом. Продовжуючи відвідувати сайт, ви погоджуєтеся з нашою Політикою конфіденційності.
Детальніше
Прийняти