укр рос eng
Ми зателефонуємо Залиште ваш
телефонний номер
info@prestige-ic.com.ua Звертайтесь!
Страхові поняття та терміни
Страхові поняття літера Н

НАДАВАЧ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ (provider of financial services) – небанківська фінансова установа, надавач фінансових платіжних послуг, оператор поштового зв’язку, що має право здійснювати діяльність з торгівлі валютними цінностями  (постанова НБУ №199).

 

НАДАВАЧ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ - фінансова установа, а у випадках, прямо визначених спеціальними законами, - інша юридична особа або філія іноземної юридичної особи, яка має право надавати фінансові послуги відповідно до цього Закону та спеціальних законів (Закон про Фінпослуги).

 

НАДЗВИЧАЙНА СИТУАЦІЯ (extraordinary event) — обставини, що склалися на певній території внаслідок стихійного лиха, катастрофи, аварії або іншої біди, що зумовило людські жертви, шкоду довкіллю, порушення нормальних умов життя і діяльності. Відповідно до причин походження подій, що можуть зумовити виникнення надзвичайної ситуації (НС) на території України, розрізняються: НС техногенного характеру - транспортні аварії (катастрофи), пожежі, вибухи, аварії з викиданням (загрозою викидання)небезпечних та шкідливих хімічних та радіоактивних речовин, раптове руйнування споруд; аварії в електроенергетичних системах, системах життєзабезпечення, системах зв'язку та телекомунікацій, на очисних спорудах, у системах нафтогазового промислового комплексу, гідродинамічні аварії та ін.; НС природного характеру - небезпечні геологічні, метеорологічні, гідрологічні явища, деградація ґрунтів чи надр, пожежі у природних екологічних системах, зміни стану повітряного басейну, інфекційна захворюваність та масове отруєння людей, інфекційі захворювання свійських тварин, а саме сільськогосподарських, масова загибель диких тварин, ураження сільськогосподарських рослин хворобами та шкідниками і т. ін НС соціально-політичного характеру, пов'язані з протиправними діями терористичного і антиконституційного спрямування: збройні напади, захоплення і силове утримання важливих об'єктів або реальна загроза здійснення таких акцій; збройні напади, захоплення і силове утримання атомних електростанцій або інших об'єктів атомної енергетики або реальна загроза здійснення таких акцій; замах на життя керівників держави та народних депутатів  України; напад, замах на життя членів екіпажу повітряного або морського (річкового) судна, викрадення (спроба викрадення), знищення (спроба знищення) таких суден; захоплення заручників з числа членів екіпажу чи пасажирів, установлення вибухового пристрою у багатолюдних місцях, установі, організації, на підприємстві, у житловому секторі, натранспорті; зникнення або викрадення зброї та небезпечних речовин з об'єктів їх зберігання, використання, перероблення та під час транспортування; виявлення застарілих боєприпасів, аварії на арсеналах, складах боєприпасів та інших об'єктах військового призначення з викиданням уламків, реактивних та звичайних снарядів, нещасні випадки з людьми та ін. НС воєнного характеру, пов'язані з наслідками застосування звичайної зброї або зброї масового ураження, під час яких виникають вторинні чинники ураження населення, що визначаються окремими нормативними документами.

 

НАЗЕМНИЙ ТРАНСПОРТНИЙ ЗАСІБ (vehicle) – наземний механічний транспортний засіб, що підлягає державній реєстрації та обліку в органах Державтоінспекції МВС України або у відповідних міністерствах чи відомствах, а також ввезений на територію України для тимчасового користування, або транспортний засіб, зареєстрований в іншій країні.

 

НАЦІОНАЛЬНА НЕБАНКІВСЬКА ФІНАНСОВА ГРУПА (national non-banking financial group) – небанківська фінансова група, яка підлягає нагляду на консолідованій основі з боку Національного банку і не є частиною міжнародної небанківської фінансової групи (постанова НБУ №202).

 

НАЦІОНАЛЬНА ОЦІНКА РИЗИКІВ - система заходів, що вживаються суб’єктами державного фінансового моніторингу, уповноваженими органами державної влади із залученням інших суб’єктів (за потреби) з метою визначення (виявлення) ризиків (загроз) легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансування тероризму, їх аналіз, оцінка та розроблення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та/або зменшення негативних наслідків (Закон про Фінмон).

 

НЕБАНКІВСЬКА ФІНАНСОВА УСТАНОВА (non-banking financial institution) – страховик, кредитна спілка, фінансова компанія, ломбард (постанова НБУ №199)

 

НЕЗАЛЕЖНИЙ ЧЛЕН НАГЛЯДОВОЇ РАДИ (independent member of the supervisory board) - фізична особа, обрана членом наглядової ради страховика, яка відповідає вимогам, встановленим до незалежних директорів цим Законом, та на яку відсутній будь-який вплив з боку інших осіб у процесі прийняття рішень під час виконання обов’язків незалежного директора (ЗАКОН Про страхування)

 

НЕЗАЯВЛЕНІ ЗБИТКИ (вимоги) (unclaimed damages) – вимоги про здійснення страхової виплати (страхового відшкодування) / настання події, включаючи звернення до суду щодо здійснення таких страхових виплат (страхових відшкодувань) страховиком, що не надійшли страховику в установленому законодавством України та/або договором порядку, але надходження яких може відбутися в майбутньому, у зв’язку з подією, що настала на дату розрахунку та має ознаки страхового випадку (постанова НБУ №203)

 

НЕПРАВОМІРНІ ДІЇ АБО БЕЗДІЯЛЬНІСТЬ СТРАХУВАЛЬНИКА ЗА ДОГОВОРОМ СТРАХУВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТА АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕРЕД ТРЕТІМИ ОСОБАМИ – неправомірні дії або бездіяльність, включаючи помилки, упущення, недогляд, необережність страхувальника, що призвели до невиконання (неналежного виконання) страхувальником обов’язків при наданні аудиторських послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності, визначених законодавством України, міжнародними стандартами аудиту та/або договору, на підставі якого здійснюється діяльність (постанова НБУ №168)

 

НЕПРОСТРОЧЕНА ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ (receivable indemnity not due) – поточна дебіторська заборгованість, термін погашення якої не настав відповідно до укладеного договору або законодавства України, та строк якої не перевищує 365 календарних днів з дати її виникнення (визнання)  (постанова НБУ №201)

 

НЕПРЯМІ ВИТРАТИ (indirect costs) – витрати страховика, які не можна безпосередньо віднести на окремі договори або сукупність договорів, або клас страхування та які розподіляються між ними відповідно до правил, визначених в обліковій політиці страховика (постанова НБУ №203)

 

НЕРУХОМЕ МАЙНО (real estate) – будівлі (житлові будинки, нежитлові будівлі), а також їх окремі частини (квартири, житлові і нежитлові приміщення), щодо яких страховиком здійснено державну реєстрацію прав власності на таке нерухоме майно відповідно до законодавства України, а також земельні ділянки, щодо яких страховиком здійснено державну реєстрацію прав власності на таке нерухоме майно відповідно до законодавства України, на яких розташовані (розміщені) такі будівлі, їх окремі частини (постанова НБУ №201)

 

НЕЩАСНИЙ ВИПАДОК  (accident) — раптова, короткочасна, непередбачувана та незалежна від волі Застрахованої особи подія, яка відбулась внаслідок впливу різних зовнішніх чинників (фізичних, хімічних, технічних і т. ін.) та призвела до тимчасового або постійного розладу здоров’я застрахованої особи (тимчасової або стійкої втрати працездатності) та/або її загибелі (смерті).

Ми використовуємо файли Cookie для поліпшення роботи, персоналізації та підвищення зручності користування нашим сайтом. Продовжуючи відвідувати сайт, ви погоджуєтеся з нашою Політикою конфіденційності.
Детальніше
Прийняти